Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 pok. 214 +48 532 99 30 99 contact@startupzabrze.pl

Edyta Kocyk

Edyta Kocyk

SIDLY jest startupem z zakresu opieki telemedycznej. Firma jest na etapie mocnego skalowania swojej działalności na rynku polskim i globalnym (mamy oddział m.in. w USA).
Nasza firma bardzo intensywnie poszukuje nowych możliwości rozwoju i myśli o kolejnych projektach. W tych działaniach mocno bierzemy pod uwagę Zabrze, jako miejsce, gdzie medycyna stała się jednym z dominujących obszarów rozwoju miasta, a funkcjonujący w mieście ekosystem złożony z różnego rodzaju podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z medycyną, ochroną zdrowia i technologiami medycznymi (jak np.:  szpitale, uczelnie wyższe, instytuty i organizacje badawcze, a także przedsiębiorstwa), w naszej ocenie cechuje się dużym potencjałem wzrostowym. Teleopieka SiDLY, której jesteśmy twórcami idealnie wpisuje się w trend idei smart city realizowanej przez miasto.  
Zawsze też z przyjemnością wracamy do momentu, gdy odebraliśmy w Zabrzu nagrodę Grand Prix w konkursie Top Trends – Najlepszy Start-up 2016 podczas międzynarodowego forum ochrony zdrowia MedTrends 2016 w Zabrzu.