Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 pok. 214 +48 532 99 30 99 contact@startupzabrze.pl

Kamil Marczewski

Kamil Marczewski

Nasz startup opracowuje nowoczesne metody wspomagania nastawiania urazów przedramienia oraz  wytwarzania spersonalizowanych ortez 3D w celu przyśpieszenia powrotu do zdrowia pacjenta. Nasz projekt jest na etapie pierwszych prototypów oraz jesteśmy w trakcie przygotowania MVP (ang. Minimum Viable Product), by rozpocząć testowanie naszego produktu w badaniach klinicznych.

Jesteśmy studentami m.in. kierunku lekarskiego w zabrzańskim Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pochodzącymi z różnych części Polski, których fascynują innowacje w technologiach medycznych. Korzystamy, jak wiele innych zespołów, z różnych programów rozwojowych dla startupów, które są dostępne w Polsce (jako startup Mediprintic braliśmy udział w Rzeszów Startup Akcelerator oraz w tym momencie przechodzimy inkubacje w Platformach Startowych we Wschodnim Akceleratorze Biznesu w Puławach)

Jednocześnie wiążemy duże nadzieje z rozwojem naszej technologicznej spółki we współpracy z Zabrzem, czy to w postaci uczestnictwa w zabrzańskiej społeczności startupowej w ramach programu Startup City Zabrze, czy poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematami w obszarze medycyny, zlokalizowanymi właśnie na terenie Zabrza. 

Zabrzański ekosystem związany z medycyną plus potencjał Metropolii GZM, a także koncentracja województwa śląskiego na rozwoju technologii medycznych, sprawiają, że Zabrze staje się centrum ośrodka rozwoju medycyny i obszarów powiązanych na wzór Doliny Krzemowej w USA. W związku z powyższym inicjatywę Prezydent Zabrza, mającą na celu skoordynowanie działań w zakresie powstawania nowoczesnych firm w oparciu o technologie w medycynie, ochronie zdrowia i obszarach powiązanych, oceniamy jako potrzebną i trafną.